Get Adobe Flash player

Zapłać za bilet online

Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika/potencjalnego klienta zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie jest udzielana na rzecz Spółki dla wewnętrznych celów statystycznych oraz marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest Trans Glass S. z o.o..

Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

Skorzystanie z powyższych uprawnień, jest realizowane poprzez email transglass@pro.onet.pl  żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.


Anglia, Belgia, Holandia, Niemcy – dowóz pod wskazany adres

 

INFORMACJA I REZERWACJA MIEJSC:


Niemcy/Holandia/Belgia

tel. BIURO: +48 /  (67) 266 94 91

tel. kom.:   +48 / 503 198 446, +48/ 503 198 451


ANGLIA 

 Tel: +48/ 503 198 450

 Tel: +44/759 320 70 41

Wszystkie zgłoszenia wysłane przez formularz zgłoszeniowy zostaną potwierdzone telefonicznie przez naszych pracowników! Cena za przejazd zostanie potwierdzona/przekazana telefonicznie przez naszych pracowników!